Submenu

Inwonerraad Energie van start

13-01-2023
1375 keer bekeken

Op 14 januari is de eerste bijeenkomst van de Inwonerraad Energie. Dit gebeurt op initiatief van het Expertteam Energiesysteem 2050.

De inwonerraad is een gelote groep burgers die vier keer bij elkaar komt om te praten over de vraag:  “Wat vinden we belangrijk als het gaat over de toekomst van onze energie?" Het uiteindelijke advies wordt na de vier bijeenkomsten aangeboden aan het expertteam en aan minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie. 

Draagvlak
Nederland zit middenin de energietransitie. Het Expertteam Energiesysteem 2050 heeft in november 2022 haar tussenrapportage gepubliceerd. Daarin gaf het expertteam al aan dat de energietransitie niet zal slagen zonder draagvlak in de samenleving. Want de transitie vraagt om ingrijpende maatregelen die invloed kunnen hebben op de persoonlijke levenssfeer van burgers. Daarom geeft het expertteam graag het woord aan burgers om te horen wat zij belangrijk vinden voor het energiesysteem van de toekomst

Inwonerraad Energie
Bij de meeste vormen van burgerparticipatie melden burgers zich zelf aan. Bij een inwonerraad is dat anders. Mensen worden op basis van een steekproeftrekking geselecteerd en benaderd. Voor de Inwonerraad Energie hebben zich eind vorig jaar 1400 burgers uit de steekproefselectie aangemeld. Daaruit zijn 50 deelnemers geloot. De deelnemers aan de inwonerraad vormen een dwarsdoorsnede van de Nederlandse samenleving onder andere qua leeftijdsopbouw, opleiding, politieke voorkeuren geslacht. De gesprekken met de inwonerraad worden geleid door onafhankelijke gespreksbegeleiders.

Andere inspraak
De inwonerraad is de laatste in een reeks van consultaties dat het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden op initiatief van het expertteam. In september 2022 organiseerde het expertteam een Open Forum dat voor iedereen toegankelijk was. In dit forum gingen de leden van het expertteam in gesprek met belanghebbenden uit diverse sectoren om kennis, ideeën en oplossingen voor het energiesysteem 2050 op te halen. Ook waren er het afgelopen jaar verschillende rondetafelgesprekken met betrokkenen rond een aantal relevante thema’s in relatie tot energie zoals wet- en regelgeving, de internationale omgeving, de gebouwde omgeving en infrastructuur.

Outlook Energiesysteem 2050
Eind 2023 presenteert het kabinet het Nationaal Plan Energiesysteem 2050. Dit plan beschrijft hoe Nederland een energiesysteem kan ontwikkelen dat past bij een klimaatneutrale samenleving. Om dit plan invulling te geven, heeft minister Jetten in het voorjaar van 2022 het Expertteam Energiesysteem 2050 aangesteld en dit team gevraagd een vooruitblik op te stellen. Het expertteam overhandigt deze zogenaamde ‘Outlook Energiesysteem 2050’ begin april aan minister Jetten. Hierin zal de opbrengst van alle bijeenkomsten en gesprekken worden meegenomen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op via contact@etes2050.nl

Afbeeldingen

Contact

Per 22 april 2023 is het Expertteam Energiesysteem 2050 niet meer actief. Heb je een vraag aan een van de leden? Neem dan contact met hen op via hun LinkedIn-pagina. 

 
Cookie-instellingen