Submenu

Richtlijnen indienen pitch Open forum

De deadline voor het inschrijven en uploaden voor de pitch is 14 september. Het expertteam selecteert de ideeën die tijdens het Open forum worden gepitcht. Mocht uw idee worden geselecteerd, dan neemt het expertteam contact met u op. Wij informeren u op 20 september of wij gebruikmaken van uw idee.

Uw voorstel moet bijdragen aan de realisatie van een klimaatneutraal energiesysteem in 2050. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een technische oplossing, een andere manier van sturing, het betrekken van burgers, de leefomgeving of de verdeling van de (financiële) lasten en lusten.

Geef aan bij welk thema uw voorstel hoort:

 • Internationaal
  Welke plek krijgt het nieuwe energiesysteem in de internationale context?
 • Energie-infrastructuur
  Wat vraagt het nieuwe energiesysteem van de energie-infrastructuur?
 • Burgerparticipatie
  Hoe betrekken we de burger bij de ontwikkeling van het energiesysteem?
 • Wet- en regelgeving
  Wat is er nodig op het gebied van wet- en regelgeving? Ook: rolverdeling en wie (bedrijven, overheid, burgers) krijgt bevoegdheden?
 • Economie
  Wat het betekent het nieuwe energiesysteem voor de economie?
 • Gebouwde Omgeving
  Hoe maken we wijken slim met lokale energie-uitwisseling? Hoe krijgen we de warmtevoorziening (zonder fossiel) gerealiseerd?
 • Flexibiliteit in het energiesysteem
  Op basis van welke randvoorwaarden worden flex- en opslagsystemen gekozen? Flexibiliteit aan vraag- of aanbodkant?
 • Digitalisering
  Hoe zorg je voor een slim en stuurbaar energiesysteem?
 • Overig / anders
  Namelijk: …
 • Als uw voorstel over een technische oplossing gaat geef dan aan welk Technology Readiness Level (TRL) van toepassing is (zie hier).
 • Beschrijf het idee op 1 A4 en geef tenminste aan:
  • Titel / korte omschrijving (maximaal 1 regel);
  • Uw naam, e-mail, telefoonnummer en indien van toepassing organisatie / bedrijf;
  • Thema;
  • Beschrijving van het voorstel en wat en/of wie er nodig is om dit te realiseren.
 • Meerdere voorstellen? Gebruik voor elk voorstel een apart A4.
Selectiecriteria voor pitches

In totaal is er ruimte voor ongeveer 30 pitches tijdens het Open Forum. Er zal een selectie gemaakt worden.

 • Voorstellen die niet voor pitches in aanmerking komen:
  • Acquisitie, reclame;
  • Technische oplossingen met TRL <6;
  • Ideeën die de natuurwetten tarten (zoals een perpetuum mobile);
  • Ideeën die niet (kunnen) bijdragen aan een klimaatneutrale energievoorziening of de realisatie daarvan.
    
 • Bij het selecteren van voorstellen die voor een pitch in aanmerking komen wordt gelet op o.a.:
  • Originaliteit, nieuwheid;
  • Toepasbaarheid;
  • Potentiële effect;
  • Bijdrage aan een klimaatneutrale energiehuishouding;
  • Toekomstbestendigheid;
  • Maatschappelijke acceptatie.
Wat gebeurt er als uw voorstel geselecteerd wordt voor een pitch?

U krijgt dan 5 minuten de gelegenheid om uw voorstel te presenteren, daarbij kunt u via PowerPoint afbeeldingen laten zien. Aansluitend zullen de aanwezige leden van het expertteam (en eventueel de aanwezige deelnemers) u vragen kunnen stellen en krijgt u ter plaatse feedback op uw voorstel.
 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Contact

Per 22 april 2023 is het Expertteam Energiesysteem 2050 niet meer actief. Heb je een vraag aan een van de leden? Neem dan contact met hen op via hun LinkedIn-pagina. 

 
Cookie-instellingen