Submenu

Pitchen en meepraten over het energiesysteem van 2050

Dinsdagmiddag 27 september jl. kon heel Nederland in de Jaarbeurs Utrecht meepraten en meedenken over het energiesysteem van de toekomst. Het Expertteam Energiesysteem 2050 organiseerde een Open Forum om kennis, ideeën en oplossingen voor het energiesysteem in 2050 op te halen.

Want dat ons energiesysteem moet veranderen is duidelijk. Alleen de weg daarnaartoe moet nog worden bepaald. Om draagvlak te creëren voor deze weg was iedereen welkom. Van betrokken professionals tot geïnteresseerde burgers.

Voorzitter Bernard ter Haar opent het Open Forum

 

Deelnemers tijdens de opening van het Open Forum

 

 
Een pitcher tijdens de sessie 'Energie Infrastructuur'

 

Een pitcher tijdens de sessie 'Economie'

 

 

De manier waarop wij energie opwekken, transporteren en verbruiken moet veranderen. De recente stijging in energiekosten en geopolitieke gebeurtenissen het afgelopen jaar maken dit extra duidelijk. Maar de hoofdreden dat minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten een expertteam samenstelde om een nieuw energiesysteem vorm te geven, zijn de klimaatdoelstellingen. In 2050 moet Nederland een klimaatneutraal energiesysteem hebben. Hoe dit energiesysteem en de weg daarnaartoe eruitziet? Dat besprak het expertteam met de 132 aanwezigen op het Open forum.

Hoe ziet 2050 eruit?

‘In de jaren ’60 waren mijn ouders een van de eersten met een auto in de buurt. Dertig jaar later was de auto niet uit het leven weg te denken’, opende Bernard Ter Haar, voorzitter van het expertteam, het plenaire deel. ‘In dertig jaar kan het hele beeld van de wereld veranderen. We kunnen dus ook niet weten hoe 2050 eruitziet. Technologische, economische, industriële en sociale veranderingen hebben allemaal invloed op de ontwikkelingen naar de toekomst. Ook voor ons energiesysteem. Daarom moeten we de aanpak breed insteken en informatie, mogelijkheden en visies uit alle hoeken ophalen en bespreken. Zo ook hier, tijdens dit Open Forum.’

Het expertteam is een divers team wetenschappelijke experts. Niet alleen hebben zij een achtergrond in verschillende disciplines zoals economie, stedelijke planning of gedragswetenschappen. Ook zijn verschillende leeftijdscategorieën in het team vertegenwoordigd. Ter Haar stelde een aantal expertteam leden voor: hoogleraar energiemarkten Annelies Huygen, voormalig sectorhoofd Klimaat, Lucht en Energie van het Plan Bureau voor de Leefomgeving Pieter Boot en Aniek Moonen, bestuurslid bij de Jonge Klimaatbeweging. ‘We moeten niet alleen kijken hoe we komen tot het energiesysteem van 2050’, zegt Moonen, met 24 jaar het jongste lid van het expertteam. ‘We moeten ook bedenken hoe dat systeem zich op de langere termijn verder kan ontwikkelen’.

Breed scala aan onderwerpen

In het vervolg van de middag doken de aanwezigen de diepte in. Verdeeld over twee rondes waren er verschillende sessies met pitches van bezoekers en gesprekken over nieuwe ideeën en mogelijkheden voor het energiesysteem van de toekomst. De expertteamleden nemen de nieuwe inzichten die zij hebben opgehaald mee in het opstellen van hun plan voor het nieuwe energiesysteem.

In de sessies kwamen die onderwerpen aan bod waar het expertteam naar kijkt:

  • Het internationale aspect van het energiesysteem
  • Burgerparticipatie
  • Wet- en regelgeving
  • Economie 
  • Gebouwde omgeving
  • Energie-infrastructuur
  • Flexibiliteit in energiesystemen
  • Digitalisering

Verdeeld over deze onderwerpen gaven vijftien betrokken aanwezigen een pitch. Daarin deelden ze vanuit verschillende expertises en werkvelden hun ideeën en oplossingen die kunnen bijdragen aan een duurzaam energiesysteem. Zo kwam er bij het onderwerp ‘Gebouwde omgeving’ het idee voor een coöperatief energiesysteem, waar buurten zelf mogen beslissen over waar en hoe hun energie opgewekt wordt en wat daarmee gebeurt. Of was er bij het onderwerp ‘Wet- en regelgeving’ een gesprek over de noodzaak van nieuwe ‘spelregels’ voor het nieuwe energiesysteem.

Opbrengst

Ter Haar sloot de dag af met een dankwoord aan alle aanwezigen. ‘’Het is mooi te zien dat er vanuit verschillende hoeken zo wordt meegedacht. Het nieuwe energiesysteem raakt ons allemaal.’’ Hij benadrukte tot slot dat het expertteam de participatieresultaten van het Open Forum zou verkennen en waar mogelijk meenemen in de outlook, het advies aan de Tweede Kamer waarin de mogelijkheden en onmogelijkheden beschreven staan voor het energiesysteem van 2050.


Waarom een Expertteam Energiesysteem 2050?

Nederland heeft als doel in 2050 klimaatneutraal te zijn. De minister voor Klimaat en Energie heeft het Expertteam Energiesysteem 2050 de opdracht gegeven in kaart te brengen welke transities daarvoor nodig zijn in het energiesysteem. Het expertteam is een brede bundeling van onafhankelijke energie-experts, economen, bedrijfskundigen, gedrags- en maatschappijwetenschappers.

Om het nieuwe energiesysteem in kaart te brengen, stelt het expertteam een outlook op. Dit is een advies aan de Tweede Kamer waarin verschillende mogelijkheden en knelpunten voor het Nederlandse energiesysteem 2050 staan beschreven. Voor de outlook onderzoekt het expertteam welke mogelijkheden er zijn om het energiesysteem klimaatneutraal te maken. Daarbij kijkt ze ook naar de keuzes die daar nu al voor gemaakt moeten worden, wat er nodig is in de transitiefase voor de realisatie van dit duurzame energiesysteem en hoe de samenleving hierbij betrokken kan worden.

In het voorjaar van 2023 wordt de definitieve versie van de outlook voorgelegd aan de minister en de Tweede Kamer. Voor meer informatie over het expertteam en het werk dat ze doet, kunt u terecht op www.etes2050.nl.


 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Contact

Per 22 april 2023 is het Expertteam Energiesysteem 2050 niet meer actief. Heb je een vraag aan een van de leden? Neem dan contact met hen op via hun LinkedIn-pagina. 

 
Cookie-instellingen