De weg naar ons energiesysteem in 2050

Minister Jetten (Klimaat en Energie) heeft een Expertteam Energiesysteem 2050 ingesteld. Met als opdracht te schetsen hoe het klimaatneutrale energiesysteem van Nederland er in 2050 uit moet zien. De minister zal deze schets gebruiken om te komen tot een Nationaal Plan Energiesysteem 2050.

Hoe komen we tot een klimaatneutraal energiesysteem? Welke keuzes moeten we maken? Welke knelpunten gaan we tegenkomen? Over al deze - en andere - vragen heeft het expertteam zich gebogen bij het schrijven van de Outlook Energiesysteem 2050, die op 12 april 2023 is aangeboden aan de minister.

Het expertteam heeft nadrukkelijk ook de kennis en kunde van anderen gebruikt bij hun werk. Daarom heeft het team bijvoorbeeld rondetafelgesprekken over verschillende onderwerpen en burgerparticipatie georganiseerd. Uit de Inwonerraad Energie is een advies voortgekomen, dat ook aan de minster is aangeboden.

De uitdaging waar we voor staan

Er is haast geboden. Want als we de klimaatdoelen willen halen, zal ons energiesysteem al tussen 2040 en 2045 CO2-neutraal moeten zijn. CO2-neutraliteit moet namelijk eerder bereikt worden dan klimaatneutraliteit omdat vervolgens nog compensatie nodig is voor de onvermijdbare uitstoot van andere broeikasgassen.

 

Team van experts

Het expertteam is een brede bundeling van energie-experts, economen, bedrijfskundigen en gedrags- en maatschappij wetenschappers. 

De leden hebben geen directe belangen in organisaties of bedrijven die zich bezig houden met bijvoorbeeld energie-infrastructuur of het opwekken van (duurzame) energie. Daardoor hebben zij zonder last en ruggespraak in het expertteam kunnen opereren.

Het expertteam is ingesteld op 22 april 2022 voor de duur van een jaar. Na 22 april 2023 is het expertteam niet meer actief. Ook deze website wordt na 22 april 2023 niet meer actief beheerd. Leden van het expertteam zijn na 22 april 2023 op persoonlijke titel te benaderen.

  Naar het expertteam  

 

Uitgelicht

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"4","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"239778"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"dateType":"classic","showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Contact

Per 22 april 2023 is het Expertteam Energiesysteem 2050 niet meer actief. Heb je een vraag aan een van de leden? Neem dan contact met hen op via hun LinkedIn-pagina. 

 
Cookie-instellingen